About mr Nenad Šijaković, dipl.inž.el.

Nenad Šijaković, Magistar elektrotehničkih nauka, diplomirao 2004. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Elektroenergetski sistemi. Magistrirao na istom fakultetu 2011. godine. Od 2005. do 2016. godine zaposlen u JP Elektromreža Srbije na poslovima planiranja rada i planiranja razvoja elektroenergetskog Sistema Republike Srbije, gde od 2013.-2016. godine radi na mestu Direktora centra za strategiju i planiranje razvoja, pokrivajući sledeće teme: planiranje strateškog razvoja elektroenergetskog sistema, planiranje investicija i energetske infrastrukture, procena i praćenje adekvatnosti sistema i proizvodnje, vodjenje izrada studija povezivanja proizvodnih jedinica, studija razvoja mreže/tržišta na regionalnom i/ili pan-evropskom nivou. Sedam godina zadužen za izradu Nacionalnog desetogodišnjeg plana razvoja prenosne mreže i investicionih planova srpskog Operatora prenosnog sistema AD EMS. Uključen u razvoj ENTSO-E desetogodišnjih planova razvoja (TYNDP-a) od 2009. godine do 2019. godine, ENTSO-E regionalnih investicionih planova i procesa izbora projekata od evropskog i regionalnog značaja PCI/PECI. Od 2016. do 2020. godine zaposlen u Sekretarijatu Energetske Zajednice sa sedištem u Beču, na poziciji stručnjaka za elektroenergetske infrastrukturne projekte i energetsku bezbednost, pokrivajući sprovođenje EU Uredbe 347/2013 o smernicama za transevropsku energetsku infrastrukturu, TEN-E regulativu, u regione Energetske zajednice i Istočnog partnerstva EU (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Ukrajina, Moldavija, Gruzija, Bjelorusiija, Jermenija Azerbejdžan), koji pokrivaju proces identifikacije, izbora i praćenja projekata od interesa za Energetsku zajednicu i projekata od interesa za Istočno partnerstvo EU, implementaciju mrežnih kodova, implementaciju pametnih mreža, DSO2TSO koncepta i cyber sigurnosti. Učešće u ENTSO-E, ENTSOG i inicijativi Evropske komisije CESEC (kopredsedavajući tehničkim sastancima CESEC-INFRA-a zajedno sa DG ENER predstavnikom) pružilo mu je praktično iskustvo i bolje razumevanje složenosti planiranja i realizacije energetskih infrastrukturnih projekata širom Evrope. Vođa projekata u nizu domaćih i međunarodnih inicijativa i studija vezanih za proširenje prenosne mreže, integraciju izvora iz vetra i sunca, statičke i dinamičke stabilnosti, tehno-ekonomskih procena infrastrukturnih projekata (SGNM Leader – Vodja regionalne grupe za mrežno modeovanje i simulacije ENTSO-E CSE RG, vođa radne grupe 1 u međunarodnom konzorcijumu za UMPSI2015 studiju (Studija izvodljivosti sinhronizacije Ukrajine i Moldavije na sistem kontinentalne Evrope), lider tima u EU FP7 projekta SEETSOC (2010-2013). Nezavisni istraživač na projektu finansiranom od strane EU H2020 FARCROSS, baveći se dubinskim modelovanjem elektroenergetskog sistema i progozama proizvodnje u visokoj rezoluciji, neophodnoj za poboljšanje prognoze proizvodnje iz intermitentnih izvora energije iz vetra i Sunca i poboljšano paniranje rada i razvoja elektroenergetskog sistema u celini. Autor je više od dvadeset softverskih rešenja iz oblasti energetskih aplikacija. Objavio je značajan broj radova na domaćim i stranim konferencijama, kao i u međunarodnim časopisima. Tečno govori engleski i poseduje prosečno znanje ruskog jezika. sijakovicnenad@gmail.com

O stvarnim zagadjivačima i o stvarnim opšte-društveno korisnim servisima

O stvarnim zagadjivačima i o stvarnim opšte-društveno korisnim servisima

Pišu: Nenad Stefanović, dipl.inž.el. i mr Nenad Šijaković, dipl.inž.el. Dok smo praktično svi u Evropi i u dobrom delu ostatka sveta u izolaciji i podvrgnuti ostalim neophodnim merama za suzbijanje širenja pandemije COVID-19, privreda je svedena na minimum što je dovelo do ne/iznenađujućih nuspojava. Naime, sateliti za praćenje zagađenja NASA i Evropske svemirske agencije (ESA) […]

Opasnosti koje se kriju iza nepostojanja kritičkog sagledavanja strategije razvoja evropske energetike i uticaj na male nacionalne sisteme

Opasnosti koje se kriju iza nepostojanja kritičkog sagledavanja strategije razvoja evropske energetike i uticaj na male nacionalne sisteme

Piše: mr Nenad Šijaković, dipl.inž.el. Ako bi morali da ideju na kojoj počiva ovaj rad opišemo jednom mišlju, odnosno jednom rečenicom, onda bi to glasilo ovako: “Povratak strateškog planiranja razvoja evropske energetike struci, odnosno samoj energetici, fizici, ekonomiji i matematici.” Kolektivno opšteprihvaćena „istina” koja se u globalnoj energetskoj industriji neprestano ponavlja poslednjih decenija, zvuči ovako: […]

Humanity above Market – Goals driven energy utilities world today (the trap we must avoid)

Humanity above Market – Goals driven energy utilities world today (the trap we must avoid)

Energy systems custom tailored for the people’s needs and not for the profits or questionable “common” goals that are continuously changing… Author: Nenad Šijaković, Mag.Sci.E.E. Sincere public servant, not always corresponds to being “an energy policy goals chasing” servant. These two are often opposition to each other. Why is that so? How come that the […]

Proces večnog pristupanja EU i potencijalna tranzicija na energetsku zavisnost zemalja Balkana

Proces večnog pristupanja EU i potencijalna tranzicija na energetsku zavisnost zemalja Balkana

Piše: mr Nenad Šijaković, dipl.inž.el. Da li je nakon uspešno završene bitke sa ugljem, sledeća žrtva, koja će biti položena na oltar klimatskih promena u EU gas, odnosno celokupan evropski gasni sektor. Nakon poslednjih dešavanja u EU Parlamentu i trenda koji je jasno definisan kroz, kako ga nazivaju, novi identitet Evrope, predstavljen od strane novog […]

Nenad Stefanović

Nenad Stefanović, dipl.inž.el. Stručnjak za električnu energiju Agencije za energetiku Republike Srbije gde radi od 2006. godine. Predsedavajući studijskog komiteta CIGRE Srbija koji se bavi Tržištem električne energije i regulatornim pitanjima. Predsedavajući radne grupe odgovorne za regulatorna pitanja u sektoru elektroenergetike u okviru ECRB – Energy Community Regulatory Board od 2013. godine. Please follow and […]

Nenad Šijaković

Nenad Šijaković, Magistar elektrotehničkih nauka, diplomirao 2004. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Elektroenergetski sistemi. Magistrirao na istom fakultetu 2011. godine. Od 2005. do 2016. godine zaposlen u JP Elektromreža Srbije na poslovima planiranja rada i planiranja razvoja elektroenergetskog Sistema Republike Srbije, gde od 2013.-2016. godine radi na mestu Direktora centra za strategiju i […]