Autori

Podelite sa prijateljima...

Nenad Stefanović
Nenad Stefanović, dipl.inž.el. Stručnjak za električnu energiju Agencije za energetiku Republike Srbije gde radi od 2006. godine. Predsedavajući studijskog komiteta
Read more.
mr Nenad Šijaković, dipl.inž.el.
Nenad Šijaković
Nenad Šijaković, Magistar elektrotehničkih nauka, diplomirao 2004. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Elektroenergetski sistemi. Magistrirao na istom fakultetu
Read more.
mr Nenad Šijaković, dipl.inž.el.